روغن موتور دیزل دریایی

در این هنگام با فشردگی هوا و فشار پدال گاز، فرآیند پاشیده شدن سوخت به درون سیلندر انجام میگیرد. هنگام نزدیکی پیستون در بالاترین نقطه نتیجه مخلوط هوا و سوخت ، باعث جرقه شمع میشود. مکش یا تنفس : هنگامیکه پیستون از نقطه مرگ بالا به سمت نقطه مرگ پایین حرکت میکند، به دلیل افزایش حجم بسته سیلندر، خلاء نسبی ایجاد میگردد. در این مرحله پیستون از پایین به بالا حرکت میکند و هر دو سوپاپ هوا و دود بسته هستند . از گرمکن برای حل این مشکل(روشن شدن در هوای سرد) استفاده می کنند . حرکت پیستون باعث ایجاد اصطکاک و در نتیجه تولید گرما و درنهایت هدر رفت انرژی می شود. نخستین دستاورد این اقدام کاهش هزینه لجستیک و در نتیجه تاثیر آن در قیمت تمام شده محصول خواهد بود. برخلاف تصور عموم مردم که موتورهای دیزل را فقط برای خودروهای سنگین و تجاری مناسب میدانند، در مناطقی مثل کشورهای اروپایی و حتی آمریکا از این پیشرانهها به شکل وسیعی برای خودروهای سواری نیز استفاده میشود.

موتور دیزل را میتوان بر اساس کاربرد، سر سیلندر، توان، نام برند و مصارف در دستههای متفاوتی قرار داد. در این گروهبندی ساختار موتور دیزل بر اساس سیکل سوخت و حرکت پیستون متفاوت عمل میکند. موتروهای دیزل همانند دیگر موتورهای احتراق داخلی بر اساس مجموعه ای فاکتورهای مختلف طبقه بندی می شوند. یکی دیگر از قطعات درون سیلندر ، بوش سیلندر است قطعه ای که با فشار در بدنه سیلندر جاسازی می شود و پیستون و رینگ را در خود جای می دهد. که باعث مصرف سوخت کمتر و بازده بیشتر موتورهای امروزی گردید. به مرور زمان این قطعه کامل تر شد و قطعه هایی مانند کولر روغن موتور و ترموستات و کارتل روی آن نصب و سیلندرهای امروزی با متریال های بهتر و قطعات کوچیکتر ، سبکتر و کاربردی تر ساخته شد . سپس پیستون در سیلندر به سمت بالا میرود و گازهای حاصل از احتراق را از اگزوز خارج میکند و این چرخه مجددا تکرار میشود. در نهایت هنگامی که پیستون به نقطه مرگ پایین میرسد، فرآیند تکرار میگردد. در نتیجه گرمای زیادی ایجاد شده، که به روشن شدن موتور کمک می کند .

مرحله اول مکش هست که مخلوط هوا و بنزین در حالی که پیستون به سمت پایین حرکت می کند، وارد سیلندر می شود. یک موتور بنزینی ابتدا مخلوط هوا و گاز را مکش می کند، سپس آن را متراکم نموده و مخلوط را با جرقه شمع مشتعل می کند اما یک موتور دیزلی فقط هوا را می گیرد و آن را متراکم می کند، سپس سوخت را به داخل هوای متراکم تزریق می کند. در تحقیق حاضر جهت بررسی ویژگیهای عملکردی و آلایندههای خروجی با نسبت تراکمهای مختلف و سوختهای جایگزین از حل عددی یکبعدی دینامیک سیالات محاسباتی با نرمافزار GT-Power جهت مدلسازی موتور دیزلی شش سیلندر تزریق مستقیم استفاده گردید. را افزایش می دهد بنابراین موتور می تواند روشن شود . بنابراین انژکتور سوخت را دیرتر تزریق می کند. هنگامی که پیستون به بالای سیلندر می رسد، سوخت تزریق میشود و خودبهخود مشتعل میشود.

شاید اولین بار که رودولف دیزل یک موتور دیزلی را بهعنوان اختراع خود ثبت میکرد تصور نمیکرد که این موتور ابداعی او تا چه میزان میتواند صنعت راهسازی، حملونقل و برق دنیا را متحول کند. بوش دارای یک برآمدگی در قسمت بالایی است که بعد از قرار گرفتن واشر، سیلندر داخل واشر سرسیلندر پرس می شود و باعث بهتر آب بندی شدن بوش با واشر می گردد. با مجموعه از سنسور های پیچیده ای که هر چیزی را از دور موتور تا دمای روغن و مایع خنک کننده را اندازه گیری می کنند ، حتی وضعیت موتور (i.e. اما هیچ گاه به این موضوع فکر کرده اید که برای اولین بار این خودرو ها در کجا و به دست چه کسی ساخته شد؟ اولین سیلندر واقعی و علمی درسال ۱۷۶۹ ساخته شد که در اختراع موتور بخار جیمز وات به کار رفته بود .

بیشتر این موتورها از سیستم چهار زمانه استفاده میکنند. این نوع از موتورها مانند موتورهای بنزینی در دو نوع چهار زمانه و دو زمانه وجود دارند. موتورهای دیزلی نوع دیگری از موتورهای احتراقی درون سوز هستند که در اغلب وسایل نقلیه مانند کامیون، قطار، کشتیها و … ترتیب احتراق order Firing هنگامیکه مقدار سیلندرها در یک موتور بیش از 2 سیلندر باشد آنگاه احتراق در سیلندرها باید طبق ترتیب خاصی انجام شود که به این ترتیب خاص ترتیب احتراق می گویند. بهتر است فیلتر روغن با هر بار تعویض روغن تعویض گردد، با این حال تعویض همیشگی آن لازم نیست. به منظور کاستن اصطکاک لازم است که پیستون روغن کاری شود. ولی در موتور های دیزل که برروی بابکت ها قرار دارد جنس بدنه این قطعه از چدن میباشد به این دلیل که فشار احتراق داخلی در موتورهای دیزلی بیشتر از موتورهای بنزینی است و تفاوت اصلی موتورهای بنزینی و دیزلی نیز همین است که در موتورهای دیزلی احتراق بر اثر تراکم داخلی سیلندر انجام میشود به اینصورت که هوا و سوخت در موتور دیزلی متراکم شده و باعث انفجار میشود ولی موتورهای بنزینی مخلوط هوا و بنزین در اثر جرقه سوزن های انژکتور انجام می شود.

با این حال ، بر خلاف موتور بنزینی، موتور دیزلی در زمان ورود خود فقط هوا را وارد محفظه احتراق می کند. سازندگان خودرو بر اساس سیستم و انرژی خودرو، روغن های مخصوص آن ها را به خریداران پیشنهاد میدهند تا روغن متناسب با کارایی خودرو خریداری شود. ولی در هر دو مدل این موتور دیزل ها هر چهار فعالیت اصلی انجام می پذیرد که عبارت است از مکش یا تنفس، تراکم یا فشار، انفجار و تخلیه دود اما بر اساس نوع موتورها امکان دارد این مراحل جدا و یا به حالت همزمان انجام می پذیرد. این دسته از روغن موتورها گریدهای مختلفی دارند که پرفروش ترین روغن موتور های دیزلی دارای گرید ۱۰W۴۰ ، ۱۵W۴۰ و ۲۰W۵۰ هستند.

در موتورهای احتراق داخلی، نسبت تراکم و نوع سوخت مورد استفاده، دو فاکتور مهم و تأثیرگذار بر عملکرد موتور و انتشار آلایندههای خروجی میباشد. در موتور های بابکت اصولا از موتور های ۴سیلندر از نوع خطی استفاده میشود. پمپ روغن موتور مجهز به دریچه محدود کننده فشار برای کنترل فشار روغن کانال اصلی و کارکرد موتور دیزل به صورت عادی است. 3. مسیر اصلی روغن از طریق کانال روغن عمودی بدنه تا سر سیلندرمیریزد، سپس مکانیسم بازوی لرزاننده سوپاپ روان کننده از طریق سوراخ میله فشار سر سیلندر به سمت روغن موتور حرکت می­کند. روغن کاری برای عملکرد روان و بهتر اجزای دیزل ژنراتور لازم است. منظور از موتور احتراقی درون سوز این است که فرآیند سوختن درون سیلندر خودرو اتفاق میافتد و عملکرد و فرآیند آن با موتورهای بخار وبرون سوز متفاوت است. نحوه عملکرد موتورهای دیزلی بر خلاف موتورهای بنزینی بر مبنای هواست. بهتر است بدانید : بالا ترین نقطه که پیستون در داخل سیلندر قرار میگیرد Top dead center نقطه مرگ بالا و پایین ترین نقطه که پیستون در داخل سیلندر قرار میگیرد Bottom dead center نقطه مرگ پایین می نامند علاوه بر این حجم جابجا شده توسط پیستون را هنگامی که از نقطه مرگ پایین به سمت نقطه مرگ بالا حرکت میکند حجم جابجایی یا Displacement volume می نماند.

برای اعتبارسنجی مدل، مقایسهای بین دادههای شبیهسازی با دادههای تجربی (شامل گشتاور و توان) صورت گرفت که نتایج نشان داد که خطای اعتبارسنجی، کمتر از 12/6 درصد است که این موضوع معرف اعتبار قابل قبول مدل نرمافزاری است. همچنین نتایج مدلسازی نشان داد که با افزایش نسبت تراکم، سوخت دکان نسبت به سوخت مبنا دارای توان و گشتاور ترمزی بالاتری در حدود 86/3 درصد و مصرف سوخت ویژه ترمزی به مقدار 72/3 درصد به دلیل تولید توان بالاتر، کاهش یافته است. در حالت کلی نتایج نشان داد که سوخت دکان با نسبت تراکم 17:1 میتواند جایگزین خوبی نسبت به سوخت دیزل در موتورهای دیزلی باشد. در بعضی از موتورها برای کاهش عرض بلوک سیلندر و در نتیجه کاهش عرض کلی موتور و همچنین کارکرد بهتر موتور خودرو ، موتور را به صورت V شکل می سازند یعنی نصف بوش ها را با زاویه ( نسبت به میل لنگ ) و به صورت جفت در روبروی یکدیگر قرار می دهند. در این هنگام فشار سوخت زمانی به محفظه ی مکش به وسیله سوراخ ورودی پلانجر وصل می گردد.به صورت بی خبری کاهش می یابد.در نتیجه سوپاپ فشار خط انژکتور بسته می شود و سوخت به محفظه ی مکش تداول می یابد.

خانواده دنا پلاس، سدان جدید K132 و همچنین کراساور K125 ایران خودرو، اولین محصولاتی هستند که با این موتور جدید، روانه بازار خواهند شد. به خاطر داشته باشید که در این مرحله کماکان سوپاپ تخلیه بسته است. هنوز هم برای بسیاری، این موتورها نمادی از آلودگی زیست محیطی و دود سیاه و سر صدای وحشتناک هستند؛ موضوع بحث موتور دیزل است، موتورهایی که با وجود تواناییهای بی نظیرشان چند سال است در سایه مشکلات قدیم که داشتند کمتر دیده شدهاند. امیدواریم که بعد از مطالعه آن به همه سوالاتتان پاسخ داده شود. رحمانی افزود: خوشه خودرو در آذربایجان شرقی مورد مطالعه قرار گرفته و نهایی شده است و در خصوص شرکت ایدم و چرخشگر نیز با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و روند موجود کاملاً شرایط امیدوارکننده ای دارند و حتما به شکوفایی لازم خواهند رسید. سوخت به شکل کاملاً ذره ای یا به صورت گرد تزریق شود . در این مرحله امکان تشخیص آب در گازوئیل به صورت چشمی ممکن نیست. انژکتور با ترکیب سوخت و هوا موجب بهبود این فرآیند میگردد. این فرآیند موجب بالا رفتن دمای هوا تا حدود 500 درجه سانتی گراد میرسد. در این مرحله به دلیل قرار گرفتن فشار داخل سیلندر بین 0.8 الی 0.95 در دمای حدود 30 الی 50 درجه سانتی گراد، میل لنگ شروع به چرخش میکند.

در عموم جامعه و نیاز مشتریان از پمپ روغن دیزل زنراتور با نام های اویل پمپ دیزل ژنراتور ، پمپ روغن پرکینز ، پمپ روغن ولوو ، پمپ روغن کامینز و سایت dieselcommittee … هر برند و شرکتی، محصولات خاصی را تولید می کند که هر کدام از این محصولات می توانند ویژگی های منحصر به فرد و خاص خودشان را داشته باشند؛ محصولات و موتورهای دیزلی شرکت پرکینز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ویژگی های منحصر به فرد خودشان را دارند که در ادامه به آن ها می پردازیم. شواهدی وجود دارد که پیدایش سیلندر در سال ۵۳۹ قبل از میلاد بوده ولی به گونه امروزی نبود . پمپ انژکتور : پمپ انژکتور وظیفه تنظیم فشار وارده بر میزان سوخت و تزریق آن به درون سیلندر را بر عهده دارد. انژکتور : این قطعه وظیفه پودر کردن و پاشیدن سوخت را بر عهده دارد. این بخش از جی آی اس پی به شناخت و آشنایی با موتور دیزل پرداخته شده است. بخش پمپ تزریق، در واقع قلب موتور دیزل شناخته میشود. معنی اصلی سیلندر ” استوانه ” است و در واقع استوانه ای توخالی است که پیستون در آن بالا و پایین میرود و انرژی سوخت را برای به حرکت درآوردن ماشین به انرژی مکانیکی تبدیل میکند .

موتور های بنزینی در گذشته معمولاً از کاربراتور استفاده می کردند که هوا و سوخت را قبل از ورود به داخل سیلندر مخلوط می کند یا دریچه تزریق سوخت دارند که فقط سوخت را پیش از مرحله مکش می پاشد(بیرون سیلندر). در روش اول ، آب سیستم خنک کننده ، مستقیماً با دیواره بوش تماس ندارد در حالی که در روش دوم آب ، به منظور خنک کاری با دیواره خارجی بوش در تماس می باشد و معمولاً در موتورهای دیزل از روش دوم استفاده می شود. به همین علت قیمت موتور دیزلی تک سیلندر معمولاً بیشتر از موتورهای دیگر است. وضعیت اما این روزها تغییر کرده است تا جایی که موتورهای دیزل این روزها پای خود را به شکل گستردهای حتی در دنیای خودروهای سواری باز کردهاند و دیگر خبری از سر و صدا و دود سیاه آنها نیست و حتی میتوان آنها را موتورهای پاک دانست. برای افراد تحت آموزش شاید کمی عجیب باشد که موتورهای دیزل بزرگ بر اساس سیکل دو زمانه کار میکنند.اگرشماتجربه ای در زمینه موتورهای بنزینی دو زمانه داشته باشید قطعا دیده اید که آلایندگی این موتورها به مراتب بیشتر از موتورهای چهار زمانه بنزینی است.دلیل این امرروغنی است که برای روغنکاری یاتاقانهای موتور به مخلوط سوخت و هوا اضافه میشود.ای روغن باعث میشود احتراق کامل صورت نگیرد و مقداری از بنزین بصورت نسوخته از راه اگزوز خارج شود و باعث آلودگی هوا شود.

همین مسئله، جرقه ای در ذهن رادولف برای ساخت موتوری با کارایی بالاتر زد؛ وی زمان زیادی را برای اختراع یک “موتور احتراق برقی (Combustion Power Engine)” صرف کرد. چون سیلندر ، استوانه ای توخالی است پس جهت ایجاد چندسیلندر ، بر روی یک بلوک فلزی ، چند سوراخ ایجاد می کنند و آن را بلوک سیلندر می نامند. فیلتر روغن بای پس در مسیر خروجی پمپ روغن قرار میگیرد و قسمتی از روغن ( حدودا 5 الی 10 درصد ) روغن خروجی از پمپ روغن پس از ورود به ان تصفیه شده و مجددا به کارتل بر می گردد .