آشنایی کامل با موتور دیزل و شرح عملکرد اجزای آن | dieselcommittee

شاتون ضربه ی حاصل از نیروی رفت و برگشتی پیستون را به میل لنگ منتقل میکند. سر بزرگ آن ها به میل لنگ متصل و سر کوچک آن ها به پیستون متصل است. در این آرایش تزریق هوا بهتر صورت میپذیرد بنابراین با حجم موتور یکسان نسبت به سایر موتورها قدرت بیشتری تولید میشود.

  • توربو شارژرها دارای دو فن می باشند که بر روی یک محور ثابت اند.
  • سپس هوا توسط کمپرسور متراکم می شود و با فشار بسیار زیاد به خارج کمپرسور هدایت می شود .پره های توربین در برخورد با گاز اگزوز به چرخش در می آیند و در این مرحله توربو شروع به چرخش می کند.
  • و ظیفه میل بادامك بازو بسته كردن سوپاپها در زمان بندي مورد نظر مي باشد.
  • با پیشرفت فناوری های مرتبط با خودرو و اختراع توربو شارژر به مرور استفاده از این دستگاه رو به کاهش نهاده است.
نرسیدن روغن به یاتاقانها ی ثابت و متحرک می تواند در عرض چند ثانیه آنه را ذوب کرده و باعث چسبیدن آنها به میل لنگ بشود. اینترکولر در واقع رادیاتوری است که هوای خروجی از توربو شارژر را خنک میکند. وجود مقدارکمی آب که پس از تخلیه بلوک سیلندر داخل آن باقی می ماند ممکن است در درجه حرارتهای بسیارکم حادثه ساز باشد.

http://boostercctv.ir

چنانچه بلوک سیلندر یک موتور را به تنهایی دیده باشید ، متوجه شده اید که قسمت فوقانی آن باز بوده و پیستونها در درون سیلندرها قابل دیدن هستند. در ضمن سوراخهایی در بدنه موتور وجود دارد که انتهای آنها باز است. میل لنگ قطعه ای در موتورها است که حرکت خطی پیستون ها را تبدیل به حرکت دورانی می کند. قطعاتی که به بلوک سیلندر متصل می شود عبارتند از واتر پمپ – پمپ سوخت – سینی جلو پایه فیلتر روغن و یک سری قطعات دیگر که اغلب برای آب بندی این قطعات از واشر استفاده می شود . سر بزرگ شاتون به شکل یک یاتاقان دو تکه است که متحرک نیز می باشد (یعنی لنگ میل لنگ در داخل این یاتاقان دارای چرخش می باشد) و لنگ میل لنگ را در بر می گیرد. نیمه بالایی این یاتاقان با ساقه شاتون به شکل یکپارچه ریخته گری می شود.

مجله خبری دیزل کمیته دیزل یک موتور احتراق داخلی است که در آن سوخت به محفظه احتراق تزریق می‌شود. شاتون های موتور دیزل در واقع ما بین پیستون و میل لنگ ها قرار گرفته اند که این امر موجب شده است تا وظیفه انتقال نیروی ضربه ای توسط پیستون صورت گیرد. میل بادامک در برخی موتورها در بالای سیلندر واقع است و در برخی دیگر در پایین موتور قرار گرفته است.

حوادثی که ممکن است در کار با تراکتور برای شما به وجود بیاید

موتور دیزل نوعی از موتورهای درون‌سوز است که مانند موتورهای بنزینی عمل احتراق آن در داخل سیلندر انجام میشود. تفاوت اصلی موتورهای دیزل با دیگر موتورها، استفاده از احتراق در اثر تراکم آن است. در این پیشرانه ها عمل احتراق صورت نمیگیرد بلکه در اثر تراکم بسیار بالا مخلوط سوخت و هوا بدون جرقه زدن متراکم می شوند. این هماهنگی باعث می شود تا در لحظه پایین آمدن در ابتدای کورس خود ، به منظور مکش هوا به داخل سیلندر میل بادامک سوپاپ هوا را باز کند.

انواع موتور دیزل بر اساس تعداد سلیندر